Aspes

Un único número para calquera consulta ou imprevisto. O cliente recibe resposta inmediata en solicitude de intervención, información sobre coberturas de garantía, reclamacións...


Previo pago dunha cota adicional, Aspes encárgase de todo durante 4 anos. Unha opción que permite ampliar por 4 anos a garantía de man de obra e pezas. O prezo para 2014 é 43,00€

 

A profesionalidade do Servizo Técnico Oficial garánteche o óptimo tratamento do electrodoméstico, así coma o uso de recambios orixinais. Grazas ós máis de 100 centros de servizo exclusivos repartidos por toda a xeografía nacional, propoñémonos atenderlo nun prazo máximo de 24 horas hábiles desde a súa solicitude. Cada vez que nos necesites, aí estaremos.


Con Aspes, o cliente pode adecua-la cita ó día da semana (de luns a venres) e á hora que máis lle conveña...

  • © Aspes, 2018
  • Barrio San Andrés - 20500, Arrasate-Mondragón
  • Tel.: 943 037 100
  • Fax: 943 037 119